English please.
:[www.range.dk]: :[personal.range.dk]: :[friends.range.dk]: :[work.range.dk]:

Siden:
Forsiden
Om siden
Sg

Links:
Vis alle
Vis kategoriseret

Database
Databaser ingår ofte i programmer som en integreret del. I denne sektion kan du finde links til en del af disse.
Links i denne kategori
SQLAPI++ Library(3266)SQLAPI++ er et C++ bibliotek til at tilgå forskellige SQL databaser, herunder Oracle, SQL Server, DB2, Sybase, Informix, InterBase, SQLBase, MySQL, PostgreSQL og ODBC.
MySQL® Connector/C++(3265)MySQL's interface til C++
Libodbc++(3265)Libodbc++ er et C++ bibliotek til at tilgå SQL databaser og bliver distribueret som LGPL.Valid HTML 4.01!