English please.
:[www.range.dk]: :[personal.range.dk]: :[friends.range.dk]: :[work.range.dk]:

Siden:
Forsiden
Om siden
Søg

Links:
Vis alle
Vis kategoriseret

Videnskabelige
Videnskabelige biblioteker indeholder normalt numeriske algoritmer
Links i denne kategori
The Parma Polyhedra Library(3275)Parma Polyhedra Library (PPL) er et C++ bibliotek, som bruges til at beskrive konvekse polyhedrale mængder.
CGAL(3269)Et Computational Geometry algoritme bibliotek til C++
GNU Multiple Precision Arithmetic Library(3266)Dette er library, som indeholder datatyper (decimaltal, heltal og brøker ) til høj-præcisionsberegninger. Oprindeligt er det programmeret i C, men der findes en C++ wrapper til det.
Graph Template Library(3266)Graph Template Library (GTL) kan betragtes som en udvidelse af Standard Template Library (STL) med grafer og fundamentale graf algoritmer.Valid HTML 4.01!